Qeexitaannada

Erayada Muhiimka ah

LA XISAabtan
XADGUDUBKA MADANIGA
QARSOODI
SHARCI DAMBI
NIDAAMKA
BAARITAANKA
FULINTA SHARCIGA
Dambiile /
PERPETRATOR
HESHIIS
DHISMAHA
TABABARKA (RP)
DIB-U-GAL
BARNAAMIJYADA
DHIBANE:
TAHRIIBKA
QEEXitaan
SAAMAY
XISBIGA
CoSA
CADAALAD DAMBI AH
NIDAAMKA
QAYB
HALGAN /
CADDAYN
PARALLEL
CADAALAD
MAS'UULIYAD
XISBIGA
QEYBTA /
XANUUN BADAN
CADAALAD
GAAR AH
MAXKAMADAHA
DHIBANE:
DHISMAHA
CADAALAD
QEEXitaan
QORSHEYN
CADAALAD DAMBI AH
CADAALAD DAMBI AH
QEYBTA
DLS
DAMBIGA LOO QORAY
LIISKA DAMBIGA
ADEEGYADA PRETRIAL
PTS
DULMIGA
DHISMAHA
CADAALAD
TAMARACK
BARNAAMIJYADA
DHALINYARADA DHALINYARADA
BADBAADADA WACYIGELIN
BARNAAMIJ
(YSASP)

Xiriiro Degdeg ah

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Lacag bixinta

Ka qayb qaado

CEDO

Weecinta Maxkamada

200 Church Street
Burlington, VT 05401


(802) 865-7155

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
CedoBanner.png