Maalgelinta iyo Wadaagga

Ururada

Burlington CJC wuxuu ku faanaa inuu la wadaago waxyaabaha soo socda:

Vermont_Court_Diversion.png
vdcandf.jpg
corrections.jpg
bpdv.jpg

Waxaan si weyn uga faa'iideysanaa shaqooyinka ay hayaan adeeg bixiyeyaal kale oo bulshada ka shaqeeya, oo ay ka mid yihiin:

howardcenter.png
spectrum.gif
centerpoint.png

Xiriiro Degdeg ah

Codka jamhuuriyadda soomaaliya

Lacag bixinta

Ka qayb qaado

CEDO

Weecinta Maxkamada

200 Church Street
Burlington, VT 05401


(802) 865-7155

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
CedoBanner.png